Pepperin™ [Nano-Piperine]

Detta är en långtidscirkulerande nano-beredning med piperin [ett ämne som förekommer naturligt i svartpeppar] med god förmåga att penetrera celler.
  • Reducerad partikelstorlek
  • Inkapslat i biokompatibla miceller
  • Högkoncentrerad, 50mg/mL
Piperin är ett av de aktiva ämnena som finns i svartpeppar, Piper Nigrum. Piperin är känt för att kunna öka biotillgängligheten på många ämnen, både naturliga och syntetiska. Den effekt som piperin har på biotillgänligheten  sker inte genom att upptaget ökar utan på att metaboliseringen minskar. Många av de ämnen som administrerar via munnen genomgår omfattande metabolisering i mag-tarmkanal och i levern. Piperin hämmar vissa enzymer, bl a CYP3A4 som oxiderar många ämnen och  UDP-glukuronyltransferas som glukuronid-konjugerar många ämnen. Dessa blir då mer vattenlösliga för att lättare kunna exkreteras med urinen. 

Trots att piperin är bra på att öka biotillgängligheten på många olika ämnen så har piperin i sig själv dålig biotillgänglighet vilket beror på att det är hydrofobt men förmodligen också för att det fungerar som substrat för vissa leverenzymer. Oralt administrerat har också en kort halveringstid, lite drygt en timme jämfört med intravenös administrering där halveringstiden är uppemot 8 timmar. Detta påverkar den terapeutiska effekten av detta mycket potenta ämne. Av denna anledning tog ELABS fram Pepperin™. 

Pepperin™ innehåller piperin inkapslat i ett lipidvaserat transportsystem och kan användas på samma sätt som vanligt piperin men rekommenderas i synnerhet till dig som vill utnyttja de terapeutiska fördelar som piperin erbjuder.  Pepperin™ ger upp till en 9-faldig ökning [AUC] av piperin jämfört med rent piperin. 

Om du tar denna produkt enbart i syfte att förbättra upptaget av andra ämnen rekommenderar vi 3-5 droppar per tillfälle.  

REKOMMENDERAD DOSERING

För att öka upptag av andra ämnen:  Skaka flaskan och dra upp lösningen i pipetten och ta 3-5 droppar per dos. Droppa direkt i munnen alla blanda i vatten och du tycker att det smakar för starkt. Alternativt används som krydda. 

Terapeutisk användning: Skaka flaskan och dra upp lösningen i pipetten och droppa 5-10 droppar [10 droppar ger cirka 0.5mL och innehåller 25mg nanopiperin] under tungan och håll kvar lösningen där i en minut innan du sväljer. Ta denna dos på morgonen och upprepa dosen 2-4 gånger vid behov under dygnen. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas. Pepperin™ kan användas som krydda om du tycker smaken är för stark. Det är en fördel om innehållet kommer i kontakt med slemhinnorna i munnen men det är inget måste.

Börja alltid med en låg dos och öka upp successivt. Piperin är starkt! 
Förvara gärna flaskan i kylskåp. Det är normalt att innehållet i denna produkt separerar lite men ska snabbt bli en homogen lösning om du skakar flaskan. 

FÖRVARING

Förvara flaskan i kylskåp. Innehållet har en vitaktig ton och kan separera lite och därför ska du skaka flaskan innan du doserar. 

INNEHÅLL

Sterilt vatten, oleinsyra, stabiliseringsmedel [polysorbat], 50mg/mL piperin [extrakt av Piper Nigrum standardiserat till 95% piperin]. OBS! Endast avsedd för oral administrering.

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER

Innehåller piperin som har en hämmande inverkan på P-glykoprotein och CYP3A4 och bör därför intas med försiktighet i kombination med vissa läkemedel.