LIPOSOMALT c-vitamin

Vi kommer under 2020 att bredda vårt sortiment till att även inkludera vissa produkter i liposomal form. Liposomer är en form av vesikler där höljet runt den verksamma beståndsdelen består av två skikt. De har en större partikelstorlek och kortare halveringstid än våra nano-liposomala lösningar men har fördelen att kunna laddas med större mängder verksam substans. Liposomer lämpar sig bl a för vitamin C men kan användas för att förbättra upptag och förlänga cirkulationstid av många olika ämnen. Även om vi har tekniken att ta fram mer avancerade liposomer, t ex PEGylerade liposomer eller målsökande liposomer så kommer den mer avancerade tekniken att vara reserverad för våra nano-liposomala lösningar där terapeutisk verkan ligger i fokus.  

ELABS är långt i från först med att lansera liposomer men vi hoppas kunna sticka ut på marknaden genom att hålla en attraktiv prisnivå parallellt med kompromisslös kvalitet. 


ONCLEAR™

Vi arbetar intensivt med utvecklingen av en produkt som går under projektnamnet Onclear™ baserad på molekylärt modifierad oleinsyra, en vanligt fettsyra som finns i bl a olivolja som inkluderas i nanomiceller. Denna ska användas i kombination med våra övriga produkter inom genetisk nutrition. Vi hoppas på lansering under hösten/vintern 2020. EGCG

EGCG från grönt te är väldigt intressant i många aspekter men det tampas med en extremt låg biotillgänglighet pga permeabilitetsproblem. Vi jobbar med att ta fram ett lämpligt transportsystem för att öka effekten av EGCG.


 

KOL-60™ [C60]

KOL-60™ är buckminsterfulleren med den kemiska formeln C60 är en typ av molekyl som består av sextio kolatomer formade som en boll. Den här molekylen finns i små mängder i sot och har en partikelstorlek på 1nm, dvs extremt små partiklar. Vi är intresserade av denna molekyl i flera avseenden, inte minst för att forskning av har visar en nästintill fördubbling i livslängden hos försöksdjur. KOL-60™ har antioxidantiva egenskaper men kan också ha pro-oxidantiva egenskaper vid olika patologiska tillstånd. Vi jobbar med 99.99% rent C60