KOL-60™ [C60]

KOL-60™ är buckminsterfulleren med den kemiska formeln C60 är en typ av molekyl som består av sextio kolatomer formade som en boll. Den här molekylen finns i små mängder i sot och har en partikelstorlek på 1nm, dvs extremt små partiklar. Vi är intresserade av denna molekyl i flera avseenden, inte minst för att forskning av har visar en nästintill fördubbling i livslängden hos försöksdjur. KOL-60™ har antioxidantiva egenskaper men kan också ha pro-oxidantiva egenskaper vid olika patologiska tillstånd. Vi jobbar med 99.99% rent C60

CURCUMINSALT

Curcumin är ett fantastiskt ämne men hindras av dess extremt dåliga biotillgänglighet. Vi har redan curcumin-produkter med med marknadens bästa biotillgänglighet men det hindrar oss inte från att titta på alternativa lösningar. Curcuminat är ett salt av curcumin med bra löslighet i vatten vilket är mycket viktigt för biotillgängligeten. 

EGCG

EGCG från grönt te är väldigt intressant i många aspekter men det tampas med en extremt låg biotillgänglighet pga permeabilitetsproblem. Vi jobbar med att ta fram ett lämpligt transportsystem för att öka effekten av EGCG.