LIPOSOMER

Vi kommer under 2020 att bredda vårt sortiment till att även inkludera vissa produkter i liposomal form. Liposomer är en form en av vesikler där höljet runt den verksamma beståndsdelen består av två skikt. De har en större partikelstorlek och kortare halveringstid än våra nano-liposomala lösningar men har fördelen att kunna laddas med större mängder verksam substans. Liposomer lämpar sig bl a för vitamin C men kan användas för att förbättra upptag och förlänga cirkulationstid av många olika ämnen. Även om vi har tekniken att ta fram mer avancerade liposomer, t ex PEGylerade liposomer eller målsökande liposomer så kommer den mer avancerade tekniken att vara reserverad för våra nano-liposomala lösningar där terapeutisk verkan ligger i fokus.  

ELABS är långt i från först med att lansera liposomer men vi hoppas kunna sticka ut på marknaden genom att hålla en attraktiv prisnivå parallellt med kompromisslös kvalitet. 


EGCG

EGCG från grönt te är väldigt intressant i många aspekter men det tampas med en extremt låg biotillgänglighet pga permeabilitetsproblem. Vi jobbar med att ta fram ett lämpligt transportsystem för att öka effekten av EGCG.


 

KOL-60™ [C60]

KOL-60™ är buckminsterfulleren med den kemiska formeln C60 är en typ av molekyl som består av sextio kolatomer formade som en boll. Den här molekylen finns i små mängder i sot och har en partikelstorlek på 1nm, dvs extremt små partiklar. Vi är intresserade av denna molekyl i flera avseenden, inte minst för att forskning av har visar en nästintill fördubbling i livslängden hos försöksdjur. KOL-60™ har antioxidantiva egenskaper men kan också ha pro-oxidantiva egenskaper vid olika patologiska tillstånd. Vi jobbar med 99.99% rent C60