SMALLER IS BETTER

The World's Most Powerful Natural Supplements

PROBLEM

Hur mycket av ett ämne som tas upp i blodbanan är helt avgörande för dess effekt. Även om det sällan talas om detta så tas de flesta naturliga ämnen upp väldigt dåligt pga av att de är hydrofoba och genomgår omfattande metabolisering i levern. Det här bidrar till att många kosttillskott inte är i närheten av så bra som de skulle kunna vara.  Vi ser effekt som den främsta anledningen till att ens använda kosttillskott. 

LÖSNING

ELABS är experter på kosttillskott och tar fram produkter som är baserade på ämnen med stort terapeutiskt potential men som hämmas av dåligt upptag. I vår tillverkning använder vi metoder såsom modifiering av partikelstorlek, komplexering och nano-baserade leveransystem. Skillnaden på upptag blir i de flesta fall mångfaldigt bättre och därmed kan dosen minskas samtidigt som effekten kan bli många gånger bättre. 

Inför förberedelserna för att lansera ELABS internationellt kommer vi nu att lägga våra med avancerade terapeutiska produkter under den nya labeln Mycell Therapeutic. Namnet mycell (uttalas maicell) syftar dels på produkterna terapeutiska inriktning men också på de micellära transportsystem som produkterna bygger på. 

NÅGRA AV VÅRA KREATIONER

RETIBOL™

Ta din träning till nästa nivå med Retibol. Den här produkten påskyndar proteinsyntesen post-translationellt vilket gör att du återhämtar dig snabbare och därför kan träna mer. Retibol är avsedd för tränande på subelit- till elitnivå där träningsvolymen är avgörande för resultatet. 

PEPPERIN™

Piperin är ett ämne som finns naturligt i svartpeppar och används ofta för att öka biotillgängligheten av andra ämnen, t ex curcumin. Men piperin i sig har en låg biotillgänglighet. Med  vesikel-teknik kan vi presentera världens mest avancerade form av piperin. En produkt för terapeutiskt bruk. 

SMALLER IS BETTER

LÄR DIG MED OM VÅR NANOTEKNOLOGI

NEXT LEVEL:
RETIBOL™ 

Det var många som tvivlade när vi lanserade Retibol under 90-talet. Nu, mer än 20 år senare har oberoende studier på människor (utöver våra egna) bevisat dess effekt. Nu är det dax för oss att nästa steg och ta Retibol ytterligare 20 år framåt i tiden. Det blir den enda produkt du egentligen behöver för att ta din träning till nästa nivå.

Uppdatering: Under maj 2020 lanserades Retibol.