NATURE IS POWERFUL

WELCOME TO THE FRONTIER IN NATURAL NANOCEUTICALS

MISSION WITH A VISION

ELABS är i grunden ett innovationsföretag med stort forskningsfokus. Vår starkaste sida är troligen att vi står emellan de naturliga och de farmakologiska tankesätten som ofta är motpoler. På så sätt är vi inte låsta i några förutfattade tankebanor och vi kan överbrygga både det kunskapsglapp och terapeutiska glapp som finns mellan dessa. Vårt främsta intresseområde just nu är inflammation och vi jobbar enligt en hypotes som vi kallar 'inflammatorisk loop'. Vi tror att den här loopen är orsaken för väldigt mycket lidande i världen och vi tror att kost, omgivning och naturliga medel är det bästa sättet att komma ut ur loopen. Vi kommer att skriva mer om den inflammatoriska loopen i framtiden men just nu återstår några pusselbitar. Våra produkter kommer oftast som en spin-off från forskning och vår målsättning är att de i framtiden ska kunna användas som en del i ett mer omfattande kost- och livsstilsprogram med avsikt att kunna förändra människors liv. 

Inför förberedelserna för att lansera ELABS internationellt kommer vi nu att lägga våra med avancerade terapeutiska produkter under den nya labeln Mycell Therapeutic. Namnet mycell (uttalas maicell) syftar dels på produkternas terapeutiska inriktning men också på de micellära transportsystem som produkterna bygger på. 

NÅGRA AV VÅRA KREATIONER

RETIBOL™

Ta din träning till nästa nivå med Retibol. Den här produkten påskyndar proteinsyntesen post-translationellt vilket gör att du återhämtar dig snabbare och därför kan träna mer. Retibol är avsedd för tränande på subelit- till elitnivå där träningsvolymen är avgörande för resultatet. 

PEPPERIN™

Piperin är ett ämne som finns naturligt i svartpeppar och används ofta för att öka biotillgängligheten av andra ämnen, t ex curcumin. Men piperin i sig har en låg biotillgänglighet. Med  vesikel-teknik kan vi presentera världens mest avancerade form av piperin. En produkt för terapeutiskt bruk. 

SMALLER IS BETTER

LÄR DIG MED OM VÅR NANOTEKNOLOGI

NEXT LEVEL:
RETIBOL™ 

Det var många som tvivlade när vi lanserade Retibol under 90-talet. Nu, mer än 20 år senare har oberoende studier på människor (utöver våra egna) bevisat dess effekt. Nu är det dax för oss att nästa steg och ta Retibol ytterligare 20 år framåt i tiden. Det blir den enda produkt du egentligen behöver för att ta din träning till nästa nivå.

Uppdatering: Under maj 2020 lanserades Retibol.